Pułtusk - informacje


24.619
mieszkańców Pułtuska
11.844
mężczyzn
12.775
kobiet

3.918
w wieku przedprodukcyjnym

15.514
w wieku produkcyjnym

5.187
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

93
zawarto małżeństw

251
urodzeń

309
zgonów

-58
przyrost naturalny
miasto Pułtusk
dochody

145.394.112
wydatki

143.709.744
struktura wydatków Pułtuska

667.247
0,464%
Rolnictwo i łowiectwo

309.323
0,215%
Handel

17.349.590
12,073%
Transport i łączność

9.229.563
6,422%
Administracja publiczna

41.517
0,029%
Turystyka

3.257.099
2,266%
Gospodarka mieszkaniowa

13.194
0,009%
Działalność usługowa

160.381
0,112%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

656
0,000%
Obrona narodowa

1.341.706
0,934%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.248.590
1,565%
Obsługa długu publicznego

37.262.352
25,929%
Oświata i wychowanie

671.558
0,467%
Ochrona zdrowia

5.810.610
4,043%
Pomoc społeczna

1.243.543
0,865%
Edukacyjna opieka wychowawcza

13.461.368
9,367%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.431.514
3,084%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.346.444
3,024%
Kultura fizyczna i sport

41.863.484
29,131%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-06-03 15:26
REKLAMA
pogoda Pułtusk
13.1°C
wschód słońca: 04:15
zachód słońca: 20:52
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez Pułtusku

kiedy
2023-06-18 18:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-22 15:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki...
wstęp biletowany