Pułtusk - informacje


24.236
mieszkańców Pułtuska
11.630
mężczyzn
12.606
kobiet

3.908
w wieku przedprodukcyjnym

14.885
w wieku produkcyjnym

5.443
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

98
zawarto małżeństw

218
urodzeń

255
zgonów

-37
przyrost naturalny
miasto Pułtusk
dochody

149.690.192
wydatki

161.023.248
struktura wydatków Pułtuska

848.641
0,527%
Rolnictwo i łowiectwo

409.446
0,254%
Handel

12.502.701
7,765%
Transport i łączność

11.180.508
6,943%
Administracja publiczna

563.435
0,350%
Turystyka

5.955.995
3,699%
Gospodarka mieszkaniowa

50.296
0,031%
Działalność usługowa

4.692
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

772
0,000%
Obrona narodowa

3.918.899
2,434%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51.134
0,032%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.490.638
2,789%
Obsługa długu publicznego

47.467.840
29,479%
Oświata i wychowanie

517.964
0,322%
Ochrona zdrowia

9.415.805
5,847%
Pomoc społeczna

9.956.040
6,183%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

339.849
0,211%
Edukacyjna opieka wychowawcza

18.182.192
11,292%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.737.966
2,321%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.997.501
3,104%
Kultura fizyczna i sport

26.430.934
16,414%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-21 10:54
REKLAMA
pogoda Pułtusk
8.2°C
wschód słońca: 06:36
zachód słońca: 17:01
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez Pułtusku

kiedy
2024-02-29 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-07 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-04 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-11 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki...
wstęp biletowany